Crying Kaomoji (╥_╥) - Japanese Emoticons ✅ 1000+ Kaomoji

Crying Kaomoji

(╥_╥)
(ಥ _ʖಥ)
(つд⊂)
༼ ༎ຶ ෴ ༎ຶ༽
˚‧º·(˃̣̣̥∩˂̣̣̥)‧º·˚
(˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )
ᕕ(ಥʖ̯ಥ) ᕗ
( ɵ̥̥‸ɵ̥̥)
(இ﹏இ`。)
༼☯﹏☯༽
(πーπ)
(T▽T)
(iДi)
(>﹏<)
(≖͞_≖̥)
ʕ ಡ ﹏ ಡ ʔ
(✖﹏✖)
أ‿أ
(;へ:)
Kaomoji

crying kaomoji are used when you want to express that you are sad or something like that that you are dissapointed you use the crying kaomoji.